Färg & Tapetspecialisten AB| Backavägen 1| SE-417 05 Göteborg | +46 31 22 33 43| www.fargotapetspecialisten.se | fraga.fargotapetspecialisten@live.se